Pune Mahanagarpalika Bharti 2022

पुणे महानगरपालिका भरती 2022 | Pune Mahanagarpalika Bharti

पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील गट दोन आणि गट तीन मधील रिक्त असणारी पदे सरळ सेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

Pune Mahanagarpalika Bharti

पुणे महानगरपालिका भरती 2022 ही जाहिरात 20 जुलै 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

प्रस्तुत जाहिरातीमधून एकूण 44 + 4 = 448 पदांकरिता इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

सदर पदांच्या जाहिराती बाबत रिक्त पदांचा तपशील पदांकरिता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क, ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत, अर्ज करण्याची मुदत व इतर आवश्यक अटी व शर्ती इत्यादी बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत.

क्रमांक  तपशीलदिनांक व वेळ
1ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्याचा दिनांक20/07/2022
2अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक10/08/2022
3ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक10/08/2022
4प्रवेश पत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांकपरीक्षेच्या पूर्वी सात दिवस
5ऑनलाइन परीक्षेचा दिनांकअंदाजे ऑगस्ट/सप्टेंबर 2022

 वरील माहितीवरून काही बाबी स्पष्ट होतात त्या पुढील प्रमाणे

  •   परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.
  •   परीक्षेचा निश्चित दिनांक दिलेला नाही.

Pune Mahanagarpalika Bharti 2022 / पुणे महानगरपालिका भरती 2022 सरळसेवेने भरण्यात येणारे पदे पुढील प्रमाणे..

क्र.पदाचे नावएकूण उपलब्ध पदसंख्या
1सहाय्यक विधी अधिकारी श्रेणी – 24
2लिपिक टंकलेखक श्रेणी – 3200
3कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी – 3 135
4कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी)श्रेणी – 35
5कनिष्ठ अभियंता (वाहतूक नियोजन) – श्रेणी – 34
6सहाय्यक अतिक्रमण  निरीक्षक श्रेणी – 3100

( टिप – नमूद केलेल्या पदसंख्या मध्ये व आरक्षणामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.)

Pune Mahanagarpalika Bharti 2022 वेतन

 Pune Mahanagarpalika Bharti 2022 वयोमर्यादा

अर्ज स्वीकृती च्या अंतिम दिनांकास…

कमीत कमी वयोमर्यादा – 18  वर्षे

जास्तीत जास्त वयोमर्यादा – 38  वर्षे खुल्या प्रवर्गाकरिता / 43  वर्षे मागास प्रवर्ग करिता

Pune Mahanagarpalika Bharti 2022 परीक्षा शुल्क

 खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी – 1000 रुपये

 मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी – 800 रुपये 

Pune Mahanagarpalika Bharti 2022Download PDF

मूळ जाहिरात पाहण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट

www.pmc.gov.in

Pune Mahanagarpalika Bharti 2022 Exam Books

Best Book For Talathi Exam

मी मागील 8 वर्ष MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षेसंबंधी पुण्यामध्ये Classes घेत आहे, त्यामुळे या स्पर्धा कशा प्रकारे होतात, कोणते प्रश्न विचारले जातात आणि कोणत्या टॉपिक वर प्रश्न विचारले जातात या संबंधी ची पूर्ण माहिती मला असून मी माझा अनुभव या वेबसाइट द्वारे तुम्हा सर्वांपर्यंत पोचवायचा प्रयन्त करत आहे.

Leave a Comment