आणीबाणी म्हणजे काय ? आणीबाणीचे 3 प्रकार | What is Emergency in Marathi 2024

what is emergency in marathi

आणीबाणी म्हणजे अशी अवस्था ज्यामध्ये प्रस्थापित शासकीय यंत्रणा चालवणे अवघड होते. काही कारणामुळे ही यंत्रणा कोलमडून लागते आणि सर्वाधिकार भारतासारख्या विस्तृत देशामध्ये केंद्र सरकार कडे किंबहुना राष्ट्रपतीकडे जातात. अशा परिस्थितीला आणीबाणी म्हणतात.

New Vice President of India Information in Marathi | उपराष्ट्रपती मराठी माहिती

Vice President of India Information in Marathi

उपराष्ट्रपती / Vice President पदा संदर्भात व्यवस्थित आणि संविधानात्मक माहिती तुम्हाला येथे मिळणार आहे. भारतातील विविध महत्त्वाच्या पदांपैकी उपराष्ट्रपती हे एक महत्त्वाचे व घटनात्मक पद आहे.

Maharashtra public service commission | MPSC म्हणजे काय? | What is MPSC in Marathi

What is MPSC in Marathi

MPSC म्हणजे काय? हा प्रश्न बऱ्याच जनांना पडतो.
mpsc म्हणजे काय? या प्रश्नाचे उत्तर आपण या लेखातून घेणार आहोत. mpsc विषयी सविस्तर माहिती येथे देण्यात आली आहे.

भारतीय अर्थसंकल्प – व्याख्या, प्रकार, सार्वजनिक वित्त | Indian Budget information in Marathi

Indian Budget information in Marathi

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतीय अर्थसंकल्प कसा असतो? अर्थसंकल्पाचे प्रकार, सार्वजनिक वित्त राजकोषीय धोरण या बाबींचा अभ्यास करणार आहोत. अर्थसंकल्पामध्ये असणारी तूट भरून काढण्यासाठी कोणकोणत्या मार्गांचा अवलंब केला जातो याची माहिती या ठिकाणी पाहणार आहोत.