Panchayat Raj System in Marathi | पंचायत राज व्यवस्था.

Panchayat Raj System in Marathi

स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूची मध्ये टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक शासनाबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळ यांना देण्यात आलेला आहे.

भारतरत्न पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्ती | Bharat ratna puraskar list Marathi 2023

Bharat ratna puraskar list Marathi

भारतरत्न पुरस्कार भारत देशातील एक अत्यंत महत्त्वाचा पुरस्कार आहे. इतकेच नव्हे तर भारतरत्न पुरस्कार देशातील नागरी पुरस्कार मधील सर्वोच्च पुरस्कार आहे.

भारतीय राज्य घटनेची निर्मिती 1922-1950 | Bhartachi Rajyaghatna Marathi Mahiti

Bhartachi Rajyaghatna Marathi Mahiti

राज्यघटनेची निर्मिती | Indian Constitution Information in Marathi भारतीय राज्य घटनेची निर्मिती हा एक प्रदीर्घ प्रवास भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात पाहायला …

Read more