MPSC Questions of previous years in Marathi | MPSC exam preparation Questions in Marathi

MPSC Questions of previous years in Marathi

मध्यवर्ती राजकोषीय सुधारणा चा अंतिम उद्देश………..
(Combine 2019).
अ) कर्ज चिरस्थायी पातळीपर्यंत घटविणे.
ब) राजकोषीय तुटीत वाढ करणे.
क) चालू खात्यावरील तूट कमी करणे.
ड) अर्थसहाय्य कमी करणे.
पर्यायी उत्तरे
A) अ आणि ब
B) अबक
C) फक्त क
D) फक्त ड

Maharashtra public service commission | MPSC म्हणजे काय? | What is MPSC in Marathi

What is MPSC in Marathi

MPSC म्हणजे काय? हा प्रश्न बऱ्याच जनांना पडतो.
mpsc म्हणजे काय? या प्रश्नाचे उत्तर आपण या लेखातून घेणार आहोत. mpsc विषयी सविस्तर माहिती येथे देण्यात आली आहे.

MPSC Time Table 2023 | MPSC Exam Date

MPSC time table 2023 | MPSC Exam Date  महाराष्ट्र मध्ये अनेक विद्यार्थी MPSC Exam  ची तयारी करत आहेत.अनेक विद्यार्थ्यांची अशी इच्छा …

Read more