अर्थशास्त्र सराव प्रश्न | Economics Practice Question in Marathi

Economics Practice Question in Marathi

१) नाबार्ड बाबत कोणते विधान अयोग्य आहे? नाबार्ड ची स्थापना शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार झाली. नाबार्ड ची स्थापना 1982 मध्ये झाली. नाबार्ड केवळ पुनर्वित्त पुरवठा करते. नाबार्ड 100% रिझर्व बँकेच्या मालकीची संस्था आहे.

Saralseva questions for exam preparation in Marathi 2024

सुप्रसिद्ध अमूल दूध उत्पादनाचे मुख्यालय गुजरातमध्ये ………. येथे आहे. गुसाडी कोणत्या राज्याचे लोकप्रिय नृत्य आहे?