Daridrya meaning in marathi | भारतातील दारिद्र्य – संकल्पना, प्रकार, दारिद्र्य रेषा 2024

daridrya meaning in marathi

दारिद्र्य | daridrya meaning in Marathi 2024 Daridrya meaning in marathi: दारिद्र्य पाहता येते मात्र  दारिद्र्याची व्याख्या करता येत नाही.  …

Read more

MPSC Questions of previous years in Marathi | MPSC exam preparation Questions in Marathi

MPSC Questions of previous years in Marathi

मध्यवर्ती राजकोषीय सुधारणा चा अंतिम उद्देश………..
(Combine 2019).
अ) कर्ज चिरस्थायी पातळीपर्यंत घटविणे.
ब) राजकोषीय तुटीत वाढ करणे.
क) चालू खात्यावरील तूट कमी करणे.
ड) अर्थसहाय्य कमी करणे.
पर्यायी उत्तरे
A) अ आणि ब
B) अबक
C) फक्त क
D) फक्त ड

Chief minister Information in Marathi | Maharashtra CM Information in Marathi

Chief minister Information in Marathi

भारतीय राज्यघटनेने राज्याचा कारभार चालवण्याची जबाबदारी राज्यपालांच्या वरती सोपवलेली आहे. मात्र राज्यपाल हे नामधारी प्रमुख असतात वास्तविक कार्यभार मुख्यमंत्री, chief minister in india सांभाळत असतात.

राष्ट्रीय उत्पन्न, GDP म्हणजे काय ? स्थूल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे काय? | What is GDP in Marathi

GDP Information in Marathi

राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय? आणि GDP या संकल्पना समजुन घेण्याआधी राष्ट्रीय आणि उत्पन्न हे समजुन घेऊ.