Maha bed CET 2024 Marathi Mahiti | महाराष्ट्र बी.एड. प्रवेश परीक्षा

Maha bed CET 2023 Marathi Mahiti

Maha bed cet 2024 | महाराष्ट्र बी.एड. प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून शैक्षणिक …

Read more

Talathi Bharti 2024 Apply Now

Talathi Bharti 2024 Apply Now | 4644 Posts Talathi Bharti 2023 महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच तलाठी भरती 2023 जाहीर केलेली आहे. …

Read more

Pashusanvardhan Vibhag Bharti 2023|पशुसंवर्धन विभाग भरती २०२३

पशुसंवर्धन विभाग भरती २०२३ महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासन अखत्यारीतील पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत पशुसंवर्धन विभाग भरती २०२३ साठी Pashusanvardhan Vibhag Bharti 2023 …

Read more

NEET Exam 2023 Latest Information In Marathi

NEET Exam Information In Marathi

NEET Exam 2023 Latest Information In Marathi NEET Exam 2023 बाबत राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने अधिकृत नोटिफिकेशन दिनांक 6 मार्च 2023 …

Read more

MAHA CET 2023 | MHT CET Exam 2023

Maharashtra common entrance test

MAHA CET 2023 | MHT CET Exam 2023 महाराष्ट्र कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट Maharashtra common entrance test महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य …

Read more

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका भरती 2023 | Anganwadi Supervisor exam syllabus in Marathi 2023

Anganwadi Supervisor exam syllabus in Marathi

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका Anganwadi Supervisorया पदाची भरती जिल्हा परिषदेमार्फत महाराष्ट्रामध्ये केली जाते. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पदाची काठिण्यपातळी पदवी

स्पर्धा परीक्षा व्हाट्सअप ग्रुप