भारतीय अर्थव्यवस्था | Bhartiy Arthvyavastha Information in Marathi

Bhartiy Arthvyavastha Information in Marathi

अर्थशास्त्र म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन, विभाजन, विनिमय व उपभोग या चार प्रकाराच्या व्यवहारांचा शास्त्रीय व पद्धतशीर अभ्यास म्हणजे अर्थशास्त्र होय.

Maha bed CET 2024 Marathi Mahiti | महाराष्ट्र बी.एड. प्रवेश परीक्षा

Maha bed CET 2023 Marathi Mahiti

Maha bed cet 2024 | महाराष्ट्र बी.एड. प्रवेश परीक्षा महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून शैक्षणिक …

Read more

Banks Information In Marathi | भारतीय बँक, बँकांचा इतिहास

Banks Information In Marathi

बँक म्हणजे काय?बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 5 (1)( बी) नुसार – बँक म्हणजे मागणी करताक्षणी परत करण्याच्या अटीवर स्वीकारलेल्या ठेवीतून ग्राहकांना धनादेश, ड्राफ्ट, ऑर्डर व अन्य मार्गांनी पैसे काढण्याची परवानगी देणे

शिक्षक होण्यासाठी काय करावे? New and latest 2024 | how to become teacher in Marathi

how to become teacher in Marathi

शिक्षक हा स्वतः राजा नसला तरी अनेक राजे निर्माण करण्याची क्षमता असणारा मार्गदर्शक असतो. व्यक्तीच्या जीवनातील शिक्षकाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे.

अर्थशास्त्र सराव प्रश्न | Economics Practice Question in Marathi

Economics Practice Question in Marathi

१) नाबार्ड बाबत कोणते विधान अयोग्य आहे? नाबार्ड ची स्थापना शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार झाली. नाबार्ड ची स्थापना 1982 मध्ये झाली. नाबार्ड केवळ पुनर्वित्त पुरवठा करते. नाबार्ड 100% रिझर्व बँकेच्या मालकीची संस्था आहे.

Rashtrapati Rajwat in Maharashtra Information in Marathi | राष्ट्रपती राजवट माहिती मराठी मध्ये

Rashtrapati Rajwat in Maharashtra Information in Marathi

Rashtrapati Rajwat in Maharashtra Information in Marathi | राष्ट्रपती राजवट माहिती मराठी मध्ये राष्ट्रपती राजवट (rashtrapati rajwat) पहिल्यांदा पंजाब राज्यात …

Read more

केंद्रीय वित्त आयोग निर्मिती, अधिकार,15 वा वित्त आयोग | Finance Commission of India in Marathi

Finance Commission of India in Marathi

वित्त आयोग | Finance Commission of India in Marathi भारतीय संघराज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती भिन्न स्वरूपाची आहे.  …

Read more