अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण basic Info 1

अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण

राजकोषीय धोरण म्हणजे काय? सार्वजनिक वित्त म्हणजे काय? शासकीय जमाखर्चाशी संबंधित धोरणाला राजकोषीय धोरण असे म्हणतात. शासनाच्या वित्तीय व्यवहारांचा अभ्यास …

Read more

बंदर – Bandar Mahiti | महाराष्ट्र – दोन प्रमुख बंदरे | Ports Information in Marathi

Ports Information in Marathi

महाराष्ट्रातील बंदरा विषयी संपूर्ण माहिती Bandar Mahiti | Ports Information in Marathi  आजच्या लेखा मध्ये आपण “महाराष्ट्रातील बंदरा विषयी संपूर्ण माहिती (Maharashtra Ports …

Read more

Indian parliament information in Marathi | संसदीय शासन प्रणाली

Indian parliament information in Marathi

भारतीय राज्यघटनेने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारलेली आहे. संसदीय शासन प्रणाली मध्ये संसदेची भूमिका मध्यवर्ती असते. भारतीय संसद indian parliament ही शासन व्यवस्थेची कायदेकारी बाजू आहे.

Indian Citizenship in Marathi | नागरिकत्व म्हणजे काय? Best 5 Ways to get.

Indian Citizenship

लोकशाहीमध्ये सत्ता नागरिकांच्या हातामध्ये केंद्रित झालेली असते म्हणून लोकशाहीचा आधार नागरिकत्व आहे. भारतीय नागरिकत्व(Indian Citizenship) या विषयी घटनात्मक माहिती पाहू.