अर्थशास्त्र सराव प्रश्न | Economics Practice Question in Marathi

Economics Practice Question in Marathi

१) नाबार्ड बाबत कोणते विधान अयोग्य आहे? नाबार्ड ची स्थापना शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार झाली. नाबार्ड ची स्थापना 1982 मध्ये झाली. नाबार्ड केवळ पुनर्वित्त पुरवठा करते. नाबार्ड 100% रिझर्व बँकेच्या मालकीची संस्था आहे.

MPSC Questions of previous years in Marathi | MPSC exam preparation Questions in Marathi

MPSC Questions of previous years in Marathi

मध्यवर्ती राजकोषीय सुधारणा चा अंतिम उद्देश………..
(Combine 2019).
अ) कर्ज चिरस्थायी पातळीपर्यंत घटविणे.
ब) राजकोषीय तुटीत वाढ करणे.
क) चालू खात्यावरील तूट कमी करणे.
ड) अर्थसहाय्य कमी करणे.
पर्यायी उत्तरे
A) अ आणि ब
B) अबक
C) फक्त क
D) फक्त ड