Rashtrapati Rajwat in Maharashtra Information in Marathi | राष्ट्रपती राजवट माहिती मराठी मध्ये

Rashtrapati Rajwat in Maharashtra Information in Marathi

Rashtrapati Rajwat in Maharashtra Information in Marathi | राष्ट्रपती राजवट माहिती मराठी मध्ये राष्ट्रपती राजवट (rashtrapati rajwat) पहिल्यांदा पंजाब राज्यात …

Read more

केंद्रीय वित्त आयोग निर्मिती, अधिकार,15 वा वित्त आयोग | Finance Commission of India in Marathi

Finance Commission of India in Marathi

वित्त आयोग | Finance Commission of India in Marathi भारतीय संघराज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती भिन्न स्वरूपाची आहे.  …

Read more

अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण basic Info 1

अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण

राजकोषीय धोरण म्हणजे काय? सार्वजनिक वित्त म्हणजे काय? शासकीय जमाखर्चाशी संबंधित धोरणाला राजकोषीय धोरण असे म्हणतात. शासनाच्या वित्तीय व्यवहारांचा अभ्यास …

Read more

Indian parliament information in Marathi | संसदीय शासन प्रणाली

Indian parliament information in Marathi

भारतीय राज्यघटनेने संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारलेली आहे. संसदीय शासन प्रणाली मध्ये संसदेची भूमिका मध्यवर्ती असते. भारतीय संसद indian parliament ही शासन व्यवस्थेची कायदेकारी बाजू आहे.

Indian Citizenship in Marathi | नागरिकत्व म्हणजे काय? Best 5 Ways to get.

Indian Citizenship

लोकशाहीमध्ये सत्ता नागरिकांच्या हातामध्ये केंद्रित झालेली असते म्हणून लोकशाहीचा आधार नागरिकत्व आहे. भारतीय नागरिकत्व(Indian Citizenship) या विषयी घटनात्मक माहिती पाहू.

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया कशी असते? | Ghatnadurusti Information in Marathi 2024

Ghatnadurusti Information in Marathi

कोणत्या कलमानुसार संसद घटनादुरुस्ती करू शकते?संविधानात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे? भारतीय राज्यघटनेत किती प्रकारे दुरुस्ती करता येते?

पायाभूत संरचना – जल वाहतूक,बंदरे, सागरमाला प्रकल्प

पायाभूत सुविधा

जल वाहतूक,बंदरे, सागरमाला प्रकल्प,विमान वाहतूक – पायाभूत संरचना पायाभूत संरचना देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत घटकांना पायाभूत घटक म्हणतात. पायाभूत …

Read more

Nyayalay, कनिष्ठ न्यायव्यवस्था | Kanishta Nyayalaya Marathi Mahiti

kanishta nyayalaya marathi mahiti

न्यायिक सेवेतील भरती
कलम 234 नुसार राज्यपाल जिल्हा न्यायाधीश या व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्ती करतात.

उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण – L.P.G. Since 1991

उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण - L.P.G. Since 1991

Liberalisation(उदारीकरण) – Privatisation(खाजगीकरण) – Globalisation(जागतिकीकरण) उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण म्हणजेच धोरण का स्विकारावे लागले? 1962 च्या भारत-चीन युद्धामुळे, 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धामुळे आणि …

Read more

कररचना, कर म्हणजे काय? चांगल्या करपद्धती चे गुणधर्म | Best Practice of Taxation since 1962 in Marathi

Taxation in Marathi

कर म्हणजे सक्तीचे देणे असते. कर महसुलाचा वापर शासन सामाजिक कल्याणासाठी करीत असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 265 अंतर्गत सरकारला कर आकारण्याचा अधिकार आहे.