Saralseva questions for exam preparation in Marathi 2024

सुप्रसिद्ध अमूल दूध उत्पादनाचे मुख्यालय गुजरातमध्ये ………. येथे आहे. गुसाडी कोणत्या राज्याचे लोकप्रिय नृत्य आहे?