उच्च न्यायालय मराठी माहिती | High Courts In India in Marathi 2024

High Courts In India in Marathi

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ६ मधील कलम २१४ ते २३१ दरम्यान उच्च न्यायालयाचे संघटन, स्वातंत्र्य, अधिकारक्षेत्र, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबतीत तरतूद आहे.

स्पर्धा परीक्षा व्हाट्सअप ग्रुप