घटनादुरुस्ती प्रक्रिया कशी असते? | Ghatnadurusti Information in Marathi 2024

Ghatnadurusti Information in Marathi

कोणत्या कलमानुसार संसद घटनादुरुस्ती करू शकते?संविधानात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे? भारतीय राज्यघटनेत किती प्रकारे दुरुस्ती करता येते?