Chief minister Information in Marathi | Maharashtra CM Information in Marathi

Chief minister Information in Marathi

भारतीय राज्यघटनेने राज्याचा कारभार चालवण्याची जबाबदारी राज्यपालांच्या वरती सोपवलेली आहे. मात्र राज्यपाल हे नामधारी प्रमुख असतात वास्तविक कार्यभार मुख्यमंत्री, chief minister in india सांभाळत असतात.