भारतीय अर्थव्यवस्था | Bhartiy Arthvyavastha Information in Marathi

Bhartiy Arthvyavastha Information in Marathi

अर्थशास्त्र म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन, विभाजन, विनिमय व उपभोग या चार प्रकाराच्या व्यवहारांचा शास्त्रीय व पद्धतशीर अभ्यास म्हणजे अर्थशास्त्र होय.