अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण basic Info 1

अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण

राजकोषीय धोरण म्हणजे काय? सार्वजनिक वित्त म्हणजे काय? शासकीय जमाखर्चाशी संबंधित धोरणाला राजकोषीय धोरण असे म्हणतात. शासनाच्या वित्तीय व्यवहारांचा अभ्यास …

Read more