Panchayat Raj System in Marathi | पंचायत राज व्यवस्था

Panchayat Raj System in Marathi

स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूची मध्ये टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे स्थानिक शासनाबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळ यांना देण्यात आलेला आहे.

स्पर्धा परीक्षा व्हाट्सअप ग्रुप