नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 | New National Education Policy in Marathi 2020

new national education policy

34 वर्षानंतर 21 व्या शतकातील पहिली शैक्षणिक सुधारणा करण्यात आली. २९ जुलै २०२० रोजी मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली.