घटनादुरुस्ती प्रक्रिया कशी असते? | Ghatnadurusti Information in Marathi 2024

Ghatnadurusti Information in Marathi

कोणत्या कलमानुसार संसद घटनादुरुस्ती करू शकते?संविधानात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे? भारतीय राज्यघटनेत किती प्रकारे दुरुस्ती करता येते?

स्पर्धा परीक्षा व्हाट्सअप ग्रुप