अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण basic Info 1

अर्थसंकल्प, सार्वजनिक वित्त, लेखापरीक्षण

राजकोषीय धोरण म्हणजे काय? सार्वजनिक वित्त म्हणजे काय? शासकीय जमाखर्चाशी संबंधित धोरणाला राजकोषीय धोरण असे म्हणतात. शासनाच्या वित्तीय व्यवहारांचा अभ्यास …

Read more

भारतीय अर्थसंकल्प – व्याख्या, प्रकार, सार्वजनिक वित्त | Indian Budget information in Marathi

Indian Budget information in Marathi

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण भारतीय अर्थसंकल्प कसा असतो? अर्थसंकल्पाचे प्रकार, सार्वजनिक वित्त राजकोषीय धोरण या बाबींचा अभ्यास करणार आहोत. अर्थसंकल्पामध्ये असणारी तूट भरून काढण्यासाठी कोणकोणत्या मार्गांचा अवलंब केला जातो याची माहिती या ठिकाणी पाहणार आहोत.